Traditiegetrouw maakt DSW Zorgverzekeraar de premie als eerste bekend. Voor DSW-verzekerden bedraagt de jaarpremie in 2016 € 1.185, ofwel € 98,75 per maand. Hiermee is de premie van de basisverzekering bij DSW duidelijk lager dan het ministerie van VWS verwacht. DSW biedt van oudsher maar één polis (restitutiepolis) met dezelfde premie voor zowel individueel als collectief verzekerden.

Premie DSW opnieuw veel lager dan verwachting VWS

De minister verwacht in de Miljoenennota dat de jaarpremie in 2016 uitkomt op gemiddeld € 1.243. Met een premie van € 1.185 (2015: € 1.140) blijft DSW voor het vierde jaar op rij ver onder de verwachting van VWS. In de voorgaande tien jaar, waarin DSW ook steeds als eerste de premie bekendmaakte, is de premie van DSW richtinggevend gebleken voor alle andere zorgverzekeraars.

Premiestijging heeft meer oorzaken

Ieder jaar stijgen de zorguitgaven door vergrijzing, nieuwe behandelingen, nieuwe dure geneesmiddelen en inflatie. Daarnaast leidt de overheveling van de wijkverpleging in 2015 van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet tot en met 2019 jaarlijks tot een verdere premiestijging. De overheid heeft namelijk besloten deze overheveling gepaard te laten gaan met een rijksbijdrage die in vijf jaar geheel wordt afgebouwd.

Groei zorgkosten nog gematigder dan raming VWS

DSW verwacht dat de groei van de landelijke zorgkosten in 2016 lager zal uitvallen dan door VWS begroot, ondanks dat ook de minister van VWS uitgaat van een minder sterke groei dan in eerdere jaren. De te hoge raming van VWS maakt het voor DSW mede mogelijk de premie lager vast te stellen dan de verwachting van VWS.

DSW bouwt de reserves meer af dan de minister van VWS verwacht

VWS gaat er van uit dat de zorgverzekeraars hun reserves met € 1.500 miljoen verlagen, dit komt voor alle zorgverzekeraars overeen met € 110 per premiebetaler. DSW acht het verantwoord de reserves met € 145 per premiebetaler af te bouwen.

DSW begrijpt verwarring van consumenten over veelheid aan polissen
DSW biedt van oudsher maar één polis (restitutiepolis) met dezelfde premie voor zowel individueel als collectief verzekerden. DSW vindt dat zorgverzekeraars ook met één polis voldoende mogelijkheden hebben om kosten niet te vergoeden als de zorg niet aan de wettelijke eisen van rechtmatigheid, doelmatigheid of gepast gebruik voldoet. Daarmee komt alleen kwalitatief goede zorg voor vergoeding in aanmerking zonder dat hiervoor de keuzevrijheid van zorgverlener via een natura- of budgetpolis beperkt hoeft te worden.

Premieopbouw DSW al jaren transparant

Voor een uitgebreide berekening van onze premie verwijzen wij naar onze homepage.

Geen winstoogmerk

Als Onderlinge Waarborgmaatschappij heeft DSW geen winstoogmerk. Indien achteraf blijkt dat DSW de premie te hoog heeft vastgesteld, zal dit in de komende jaren op de premie in mindering worden gebracht.

Over de auteur

Gerelateerde berichten