In 2015 wordt de langdurige zorg voor een groot deel overgeheveld naar zorgverzekeraars en gemeenten, waardoor de zorgverzekering en het eigen risico gaan stijgen. Ter compensatie wordt de inkomensafhankelijke AWBZ-premie verlaagd en de zorgtoeslag voor de laagste inkomens verhoogd. Doordat zorgverzekeraars hun reserves gebruiken om de premie betaalbaar te houden volgend jaar, zal de stijging berekend door het kabinet mogelijk veel lager uitvallen.

De belangrijkste wijzigingen voor de zorgverzekering in 2015:
1. Zorgpremie stijgt met 114 euro
2. Zorgtoeslag omhoog voor de laagste inkomens
3. Eigen risico omhoog naar 375 euro
4. AWBZ-premie omlaag met drie procent

Over de auteur

Gerelateerde berichten