Ziek worden is menselijk en dus komt het ook voor op de werkvloer. De meeste mensen worden slechts een paar keer per jaar ziek en gaan binnen een week weer aan de slag. Het duurt namelijk niet lang om te genezen van een buikgriep of keelontsteking. En ook al duurt het ziekteverzuim slechts een paar dagen, per dag kost een zieke werknemer al gauw 250 euro. De kosten kunnen dus erg hoog oplopen voor een organisatie. De zieke werknemer heeft namelijk gewoon recht op loon terwijl het werk blijft liggen.

Ziekteverzuim

Er kan dus gezegd worden dat ziekteverzuim een serieus probleem kan vormen voor een bedrijf. Niet alleen vanwege werknemers die te goeder trouw ziek melden maar juist ook vanwege zwart ziekteverzuim. De werknemers die werken in HR weten dat frequent ziekteverzuim een voorbode kan zijn op langdurig ziekteverzuim. Ook blijkt dat als veel werknemers binnen een afdeling zich vaker voor een dag ziek melden kan dit duiden op een slechte werksfeer.

Signalen herkennen

Er zijn verschillende dingen waar HR medewerkers op kunnen letten. Langdurig ziekteverzuim kan namelijk als een verrassing binnenkomen in de organisatie. Echter, het vroegtijdig signalen kunnen herkennen kan leiden tot het voorkomen van uitval. Dit is erg belangrijk voor zowel de werknemer als de werkgever. Een werknemer die signalen vertoont van stress is doorgaans prikkelbaar, maakt een onuitgeslapen indruk en lijkt het overzicht kwijt te zijn. Alhoewel het niet in alle gevallen tekenend is voor werkstress, betekent dit wel dat er dingen spelen op de werkvloer of in het privéleven van de werknemer.

Problemen bespreekbaar maken

De gezondheid van de werknemer is essentieel om goed te kunnen functioneren. Dit betekend dat tijdens advies en loopbaanbegeleiding vanuit de werkgever ook zaken als stress aan de orde komen. Werkstress wordt vaak gezien als een lastig onderwerp omdat vaak ook snijvlakken heeft met het privéleven van de werknemer.Het is echter erg belangrijk om werkstress en ziekteverzuim bespreekbaar te maken op de werkvloer. Vragen als ‘zit je goed in je vel?’of ‘ik zie dat jij je de laatste tijd steeds vaker ziek meldt. wat kunnen we daar samen aan doen?’ kunnen een eerste stap zijn naar een oplossing. Ook als dit kan betekenen dat een nieuwe werkomgeving of andere functie soms beter is voor beide partijen.

Over de auteur

Gerelateerde berichten